giảm giá 30% tất cả các gói chụp

 Otic Studio giảm giá 30% tất cả các gói chụp khi quý khách book lịch chụp từ tháng 1/2015 đến hết tháng 3/2015